Documentatie

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar Esperanto. Dit varieert van profielwerkstukken, bachelor & master scripties tot promotie onderzoek. Daarnaast zijn er ook veel officiële documenten van de Europese Unie met betrekking tot Esperanto. Al met al zijn er dus veel documenten over Esperanto, hier een selectie.
 
Mocht je informatie zoeken voor een werkstuk/spreekbeurt over Esperanto en heb je vragen? Aarzel niet en neem contact op met bestuur@esperanto-jongeren.nl.

Esperanto, een taal om van te houden
Auteur: Wim Jansen, hoogleraar Interlinquïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam
Categorie: Inauguratie rede
Deze rede verteld op een redelijk toegankelijke wijze over de wetenschappelijke staat van Esperanto als taal.

Can Esperanto follow the euro`s political path?
Auteur: Fabian Kemps Verhage
Categorie: Profielwerkstuk (Engels)
Wat ik heb onderzocht is hoe de Europese landen tot een besluit van 
invoering van de Euro zijn gekomen, en in hoeverre Esperanto datzelfde pad 
zou kunnen volgen.

Heeft het Esperanto de potentie om een wereldtaal te worden?
Auteurs: Marlies Dijkstra, Anne van Woezik en Rebecca Hoogendam.
Categorie: Profielwerkstuk
Deze drie dames hebben onderzocht wat de stand van zaken van Esperanto is anno 2010.

Voorgestelde aanpassingen aan Europese artikelen omtrent het talenbeleid
Auteurs: Ljudmila Novak en  Vasco Graça Moura
Categorie: Voorstel aan Europees Parlement tot aanpassing van EU artikelen
Deze amendementen geven een goed overzicht van de huidige positie van de Europese Unie tegenover talen, en hoe Esperanto daarin zou passen. De amendementen zijn helaas niet aangenomen.
 
Vragen van het Europees Parlement met betrekking op Esperanto
Auteurs:  verschillende Europees Parlementsleden
Categorie: Ingediende vragen aan de Europese Commissie
Dit is een lijst van allerlei ingediende vragen van EP-leden aan de Europese Commissie over Esperanto van 1995 tot 2008. Vaak is ook het antwoord van de commissie erbij ingesloten, daarom geeft het een goed beeld van de standpunten van de Europese Commissie tegenover Esperanto, meertaligheid, taaldiscriminatie etc.
 
Economische aspecten van taalongelijkheid
Auteurs: Áron Lukács
Categorie: Rapport
Dit rapport bevat veel handige statistieken over gesproken talen in de Europese Unie.
 
Taalonderwijs in Frankrijk
Auteurs: François Grin, hoogleraar aan de Universiteit van Genève.
Categorie: Rapport
Dit rapport is geschreven door F. Grin op verzoek van de Franse Hoge Raad voor onderwijsevaluatie. Het geeft een zeer gedetailleerde kijk op de vele aspecten van taalonderwijs.
 
Language policy in the European Union
Auteur: Pia Vanting Christiansen, Roskilde University
Categorie: Rapport (Engels)
Dit rapport analyseert verschillende toekomst scenario’s voor het talenbeleid binnen de Europese Unie: An European/English/Elite/Equal/Esperanto Union.
 
The Language of Democracy: Vernacular or Esperanto?

Auteur: Daniele Archibugi, Italian National Research Council
Categorie: Onderzoekverslag (Engels)
Dit onderzoek geeft een historisch en academische kijk op de democratische functies van talen in Europa.


Taalkeuze Foto`s