Karavano IJK

Jen la trajnkaravano al la IJK 2016 (kaj reveno)! Ni foriros je vendredo la 15-a de julio, tranoktos en Görlitz, kaj alvenos la sekvan tagon en Wrocław. Foriro estos frumatene je sabato la 23-a de julio, kaj ni iros en unu tago ĝis Nederlando.

Partopreno en la karavano kostas €30 por la iro kaj €30 por la reveno. Oni povas survoje aliĝi en germanaj stacioj por la sama prezo. NEJ-membroj senpage ricevas grupbileton ĝis/el Venlo de/al ĉiu Nederlanda trajnstacio, nemembroj povas ĝin ricevi por €10. Vi povas pagi kontante dum la vojo. La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht. La UEA-kodo de NEJ estas nejk-r. En ĉiuj okazoj skribu vian nomon kaj "IJK-karavano".

Tranokto en Görlitz eblas (inter alie) en gastejo Lisakowski, vi povas mem mendi, aŭ ŝpari per dormi kun aliaj, indiku tiel en via aliĝilo.

Ni kolektiĝos je 11:45 en la centra halo de Venlo.

Stacio Horo Kajo
Venlo 12:05 1a
Viersen 12:26 2
  :04
Viersen 12:30 5
Dortmund Hbf
13:37

:17
Dortmund Hbf 13:54 8
Minden(Westf) 15:30 13
  :05
Minden(Westf) 15:35 12
Hannover Hbf 16:30 1

:18
Hannover Hbf 16:48 3
Goslar 17:53 3

:12
Goslar 18:05 5
Halle(Saale)Hbf 20:14

:19
Halle(Saale)Hbf 20:33
Eilenburg 21:22 1

:06
Eilenburg 21:28 3
Cottbus 22:55 9

:14
Cottbus 23:09 1
Görlitz 00:20 7

5:49

Zgorzelec 06:09
Węgliniec 06:34

:06
Węgliniec 06:40
Wrocław Główny 08:31

Reveno:

Stacio Horo Kajo
Wrocław Główny 06:07
Dresden-Neustadt 09:53 8
  :29
Dresden-Neustadt 10:22 5
Leipzig Hbf 11:50 21

:18
Leipzig Hbf 12:08 2
Halle(Saale)Hbf 12:44
  :20
Halle(Saale)Hbf 13:04
Kassel-Wilhelmshöhe 15:53 1

:08
Kassel-Wilhelmshöhe 16:01 10
Schwerte(Ruhr) 18:33 2

:16
Schwerte(Ruhr) 18:49 5
Venlo 20:56 1a

Aliĝilo


Lingvo-elekto Fotoj